INDAHNYA ISLAM

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Adz-Dzariyaat [51]: 55).

Jumat, 04 November 2011

Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa

Diposting oleh Yusuf shadiq
Hai orang-orang yang beriman..! Apakah anda sering mengeluh dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada anda..? Tidak percaya diri dengan tubuh anda, wajah anda, ataupun penampilan anda..!

Janganlah begitu, anda masih tergolong orang-orang yang beruntung. Masih banyak orang lain yang lebih sulit keadaanya dibanding anda.! please look at the picture below.
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah Kepada Allah Selagi Masih Bisa - Ardiz Tarakan
Bersyukurlah kepada Allah selagi masih bisa bersyukur.
"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. Quran Surah. Al baqarah:152)

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Quran Surah. Luqman:14)

"...... Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Quran Surah. Luqman:12)

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur". (Quran Surah. An Nahl:78)

"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir". (Quran Surah. Al Insaan:3)

"Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. (Quran Surah. Al Qashash:73)

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur , pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Quran Surah. Ibrahim:7)

"............Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyal karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur" . (Quran Surah. Al mu'min:61)

Wassalamualaikum warohmatulloh,

0 komentar:

Posting Komentar