Selasa, 16 Agustus 2011

Nasehat Untuk Para Wanita

Diposting oleh Yusuf Shadiq
KU NASEHATKAN UNTUKMU PARA WANITA

Akhirnya, saya persembahkan 11 nasehat yang
berharga ini kepadamu, wahai Ukhti Al Muslimah.
Kerjakanlah, Insya Allah engkau akan berbahagia di
dunia dan akhirat, minta tolonglah kepada Allah
dalam mengamalkannya, kemudian dengan membaca
dan memahami isi tulisan ini.

1-Beribadahlah kepada Allah semata, sesuai dengan
apa yang telah diisyaratkan, di dalam Al Qur’an dan Al
hadits.

2-Hati-hatilah terhadap syirik dalam aqidah dan
ibadah, sebab syirik menggugurkan amal dan
menyebabkan kerugian.

3-Hati-hatilah terhadap bid’ah, baik dalam aqidah
maupun dalam ibadah, sebab setiap bid’ah adalah
sesat dan orang-orang yang sesat adalah (tempatnya)
di dalam neraka.

4-Jagalah shalatmu dengan sempurna, sebab orang
yang selalu menjaga shalatnya, ia akan lebih menjaga
dalam hal lainnya, dan orang yang meremehkan
shalat, ia akan meremehkan hal lainnya juga.
Jagalah kesucian, thuma’ninah, I’tidal, serta khusyu
dalam shalat, janganlah sampai engkau mengakhirkan
waktunya, sebab seorang hamba bila shalatnya baik,
maka seluruh amal perbuatannya baik, sebaliknya bila
shalatnya rusak (tidak baik) maka amal perbuatannya
juga rusak (tidak baik).

5-Ta�atilah suamimu, jika engkau sudah berumah
tangga, jangan sekali-kali engkau menolak
keinginannya, dan melanggar perintahnya, selama
tidak menyuruh berbuat maksiat dan dosa.

6-Jagalah suamimu jika dia tidak ada bersamamu
dan ketika ia berada disisimu. Jagalah dirimu dan
hartanya.

7-Berbuat baiklah kepada tetanggamu dengan
perkataan dan perbuatan sebagai balas budi dan
menolak keburukan.

8-Menetaplah di rumahmu, jangan keluar kecuali
dalam keadaan darurat, dan menutup aurat (berjilbab).

9-Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu
dengan perkataan dan perbuatan selama mereka
menyuruhmu dalam kebaikan, jika mereka
menyuruhmu berbuat maksiat, maka tidak boleh ta�at
kepadanya, sebab tidak ada keta�atan dalam maksiat
kepada Allah.

10-Curahkan perhatianmu terhadap pendidikan
anakmu, jika engkau sudah mempunyai anak, dengan
membiasakan mereka jujur, bersih, benar dalam
perkataan dan perbuatan, serta dengan mengajarkan
kepada mereka adab yang tinggi /mulia dan akhlak
yang terpuji. Suruhlah mereka shalat lima waktu bila sudah
berusia 7 tahun, dan bila mereka meninggalkannya
pada usia 10 tahun, maka pukullah mereka serta
pisahkan tempat tidurnya (antara laki-laki dan
perempuan).

11-Perbanyaklah dzikir dan sedekah/infak.
Semoga Allah menjagamu dari setiap kejahatan
dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah.
Segala puji bagi Allah pada awal dan akhir serta
shalawat dan berkah kepada Nabi Muhammad,
keluarga, para shahabat dan pengikutnya sampai hari
kiamat tiba.

0 komentar:

Posting Komentar